ขนาดจักรยาน BMX

แนะนำ ขนาดจักรยาน BMX ขนาดต่างๆให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของทุกคน

แน่นอนว่า จักรยาน BMX นั้นมีค่อนข้างมากมายหลายขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 นิ้ว จนถึง 26 นิ้ว แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือ ขนาด 20 นิ้ว ที่เห็นปั่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

BMX ขนาด 12-18 นิ้ว จะเหมาะสมหรับเด็กเล็ก จนถึงเด็กโต เนื่องจากความสูงของเด็ก กับขนาดจักรยาน 20 นิ้ว อาจจะทำให้ ไม่เหมาะ ปั่นลำบาก หรือปั่นไม่ได้เลย BMX จึงทำขนาดต่างๆ ออกมา เพื่อรองรับกับ เด็กในแต่ละช่วงความสูง ดังตารางด่านล้างนี้

BMX ขนาด 20 นิ้ว เป็นที่นิยมมากที่สุด ซึ่งจะมีแยกย่อย ในช่วงความยาวของ Top Tube ที่จะเหมาะสมกับช่วงความสูงของนักปั่นแตะละท่าน ตามตารางด้านล่างนี้

แต่ว่าตอนนี้ สเปค หรือ Geometry ของเฟรมจักรยาน BMX 20 นิ้วนั้น มีสเปคที่แตกต่างกันมากในแต่ละเฟรม ในช่วงความยาว Top Tube เท่ากัน เช่น ท้ายสั้น (Short Chain Stay) หรือ ท่อตั้งสูง (Stand Over) และอื่นๆ

BMX ขนาด 26 นิ้ว

เป็นจักรยานที่เน้นการปั่นเล่นชิลๆ ไม่ค่อยนิยมเล่นท่ามากเท่าไหร่นัก จากที่ผมพบเจอ จะออกแนวปั่นออกกำลังกายแต่จักรยานทรง BMX